VZN

VZN č.2/2015 o miestnych daniach …..

VZN č  2-2015
VZN č 2-2015
VZN č. 2-2015.odt
47.3 KB
302 Downloads
Detaily

VZN číslo 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN číslo 3/2015

VZN 3
VZN 3
VZN 3.docx
45.4 KB
178 Downloads
Detaily

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

VZN číslo 1/2015

Prevádzkový Poriadok Cintórína
Prevádzkový Poriadok Cintórína
Prevádzkový poriadok cintórína.docx
46.1 KB
116 Downloads
Detaily

VZN o ochrane obecných symbolov

VZN o ochrane obecných symbolov.

VZNoochraneobecnychsymbolov2011
VZNoochraneobecnychsymbolov2011
VZNoochraneobecnychsymbolov2011.doc
396.8 KB
261 Downloads
Detaily

VZN o podmienakych držania psov

VZN o podmienakch držania psov.

VZNoniektorychpodmienkachdrzani Psov
VZNoniektorychpodmienkachdrzani Psov
VZNoniektorychpodmienkachdrzani psov.doc
85.5 KB
235 Downloads
Detaily

VZN o vylepovaní plagátov v obci

VZN o vylepovaní plagátov v obci.

VZNovylepovaniplagatov
VZNovylepovaniplagatov
VZNovylepovaniplagatov.doc
74.2 KB
239 Downloads
Detaily

VZN o nakladní s odpadom

VZN o nakladaní s odpadom.

VZNodpad2013
VZNodpad2013
VZNodpad2013.doc
119.3 KB
343 Downloads
Detaily

VZN o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách

Vznopatrovatelskasluzba2009
Vznopatrovatelskasluzba2009
vznopatrovatelskasluzba2009.doc
117.8 KB
227 Downloads
Detaily

VZN o dani z nehnuteľnosti

VZN o dani z nehnuteľnosti

VZNodaniznehnutelnosti
VZNodaniznehnutelnosti
VZNodaniznehnutelnosti.doc
97.3 KB
246 Downloads
Detaily