Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNÁMENIE

Elektronická adresa obce Devičany na doručovanie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR
v roku 2016). oudevicany@gmail.com
——————————————————–

Pozvánka na  podujatia obce v mesiacoch január – február
23. 01. 2016 – obecná zakáľačka v priestoroch obecného úradu
06. 02. 2016 – maškarný bál, pre dospelých
20. 02..2016 – detský karneval – diskotéka
21. 02. 2016 – tradičné posedenie dôchodcov