Aktuality

OBEC DEVIČANY
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com
——————

Oznámenie

Obecný úrad Devičany oznamuje občanom, že k pripomienkovaniu je vyvesený na úradnej tabuli PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU  na obecnom úrade po dobu 15 dní.

 ——————————-

Oznámenie o využití TPS Devičany v mesiaci OKTÓBER – 2015 – OPRAVA zo dňa 05. 10. 2015
Oznamujeme Vám , že na základe opravného oznámenia sa  v mesiaci OKTÓBER – 2015 na TPS Devičany plánujú ostré streľby.Rozpis ostrých strelieb je v úradných oznamoch.