Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNAM
Dňa 09.07.2016 o 10:00 hod. pozývame všetkých priateľov športu                   a  pohybu  na športový deň obce, ktorý organizuje obecný úrad Devičany za podpory NSK, na miestnom ihrisku.
Pre deti a dospelých sú pripravené súťaže, pohybová zábava, rôzne atrakcie a zaujímavé ceny, opekanie a dobý guláš pre všetkých.
Tešíme sa na hojnú účasť.
———————————————