Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNÁMENIE

Elektronická adresa obce Devičany na doručovanie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR
v roku 2016). oudevicany@gmail.com
——————————————————–

OZNAM

Tlačivo – 2% z dane z príjmov fyzickej osoby je na stiahnutie zverejnené
v úradných oznamoch.

 

MÁJOVÉ DNI OBCE DEVIČANY
POZVÁNKA

30.04.2016 sa uskutoční brigáda ” Skrášli svoju obec ”
Začiatok brigády – 8:30 hod.
Kde budeme brigádovať:
Horné Devičany – zraz za humnami pri lipách – Pažiť
Dolné Devičany – zraz pri pamätníku SNP
Prineste si: hrable, motyky, lopaty, viničné  nožnice, hlavne chuť pracovať.

30.04.2016 – Vás srdečne pozývame na stavanie mája o 19:00 hod. pred kultúrnym domom.
07.05.2016 – Obec organizuje tradičné pálenie vatry s ohňostrojom na Pažiti pri lipách o 19:30 hod. všetkých srdečne pozývame.