Aktuality

OBEC DEVIČANY
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com
——————

Oznámenie

Obecný úrad Devičany oznamuje občanom, že k pripomienkovaniu je vyvesený na úradnej tabuli PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU  na obecnom úrade po dobu 15 dní.

 ——————————-

Srdečne Vás pozývame na 10.ročník spomienkovej slávnosti                                                                                                                                                                                                                    NÁVRATY  K  PRAMEŇOM SLOBODY 5. septembra 2015 o 15:00 hod. na Žuhračke, pamätnom mieste bojov SNP.

 

 

 

 

 

 

 

Image0004
Image0004
Image0004.JPG
700.3 KB
3 Downloads
Detaily