Aktuality

Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com

———————————————-

Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú Žiadosti o určenie
( zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a Čestné vyhlásenie o veku stavby  zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.

———————————————
OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá      k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.
Nájdete ju na stránkach mesta Levice – občan/podnikateľ – ľavý modrý stĺpec Spoločný obecný úrad.
—————————————————————————
NOVOROČNÝ POZDRAV

V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody,
a ďalšie života výhody.
To všetko Vám praje

Ing. Dana Lančaričová -starostka obce
Bc. Ľubica Bátovská – odb. referent OcÚ
Poslanci obecného zastupiteľstva v Devičanoch