Aktuality

Máj 2015 – program

30.04.2015 – stavanie mája o 19:00 hod. všetkých srdečne pozývame

01.05.2015 – je vyhlásená brigáda ” Skrášli svoje okolie” v prípade priaznivého počasia.
ZRAZ: V hornej časti obce – na Pažiti
V dolnej časti obce – pri pomníku

SO SEBOU: hrable, vidly, lopatu, krompáč
Tešíme sa na hojnú účasť.

08.05. 2015 pozývame občanov o 18:00 hod. na odhalenie pamätnej dosky kpt. Bazdyreva.
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia.
O 20:00 hod. na pálenie vatry na lúke Kuncová.