Aktuality

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Štedrý deň v Prandofe”
Pozývame vás na predvianočné vystúpenie našich detí „Štedrý deň v Pradnorfe“, ktoré sa bude konať v pondelok 22.12.2014 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu v Devičanoch. Príďte stráviť príjemný predvianočný podvečer a povzbudiť malých účinkujúcich.
Tešíme sa na Vašu spoločnosť.

———————————————————————————————–

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Devičanoch, ktoré sa uskutoční 2.1.2014 o 18.00 hod v sále KD.

Program:
1. otvorenie
2. určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátov komisie
3. príhovor končiaceho starostu
4. oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
5. zloženie sľubu novozvoleného starostu
6. zloženie sľubu novozvolených poslancov
7. vystúpenie novozvoleného starostu
8. schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
9. poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
10. voľba komisií a voľba ich predsedov
11. určenie platu starostu v rozsahu úväzku určenom zastupiteľstvom 90 dní pred voľbami
12. diskusia – príhovor hostí
13. záver

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce