Zmluvy

Zmluva číslo 5/1000070319

Názov: Zmluva č. : 5/1000070319 o dodávke vody z verejného vodovodu
Uzavretá medzi: Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 30. 06. 2016
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2016

Zmluva
Zmluva
Zmluva.odt
4.0 MB
137 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva P. Líška

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
Dátum podpísania: 23. 09. 2015
Dátum zverejnenia: 25. 09. 2015
Kúpna cena: Na základe Znaleckého posudku č. 25/2015 je 523,00 EUR

P  Líška
P Líška
P. Líška.docx
15.9 KB
241 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva

Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum podpísania: 10. 09. 2015
Dátum zverejnenia:21. 09. 2015
Kúpna cena: na základe Znaleckého posudku číslo 88/2015 – 255,00 EUR

KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ ObecDevičanyaPKLevice
KZ.ObecDevičanyaPKLevice.doc
37.4 KB
383 Downloads
Detaily

Kúpna zmluva – dom číslo 148

Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dátum podpísania: 20. 02. 2015
Dátum zverejnenia: 20. 02. 2015
Kúpna cena: 22 000 €

Kúpna zmluva dom 148

Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dátum podpísania zmluvy: 15.10.2014
Dátum zverejnenia: 27.10.2014
Cena: 21 000,- eur

Kupna Zmluva
Kupna Zmluva
kupna zmluva.PDF
3.0 MB
401 Downloads
Detaily

Tlač a grafické spracovanie monografie

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dátum podpísania zmluvy: 2.9.2014
Dátum zverejnenia: 2.9.2014
Cena: 8480,- eur

ZoD Devičany
ZoD Devičany
ZoD Devičany.pdf
138.7 KB
372 Downloads
Detaily

Zmluva o dielo – záhradné lavice

Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dátum podpísania zmluvy: 30.6.2014
Dátum zverejnenia: 30.6.2014
Cena: 1 500,- eur

Zmluva O Dielo
Zmluva O Dielo
zmluva o dielo.doc
22.5 KB
364 Downloads
Detaily

Zmluva o dielo – Premena verejnej zelene v obci Devičany

Názov zmluvy: Zmluva o dielo 1/2014
Dátum podpísania zmluvy: 23.6.2014
Dátum zverejnenia: 24.6.2014
Cena: 4874,00,- eur

Zmluva K VO Devicany
Zmluva K VO Devicany
Zmluva k VO Devicany.doc
137.7 KB
415 Downloads
Detaily

Zmluva o dielo – zabezpečovací systém

Názov: Zmluva o dielo
Dátum podpísania: 19.6.2014
Dátum zverejnenia: 19.6.2014
Cena: 1281,72,- eur

Zmluva O Dielo - Alarm
Zmluva O Dielo - Alarm
zmluva o dielo - alarm.doc
26.6 KB
388 Downloads
Detaily

Zmluva auditor

Názov: Zmluva o vykonaní prác súvisiacich s uplatňovaním zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z.z. o auditoroch
Dátum podpísania: 6.5.2014
Dátum zverejnenia: 6.5.2014
Cena:450,- eur

Zmluva Auditor
Zmluva Auditor
zmluva auditor.odt
25.7 KB
319 Downloads
Detaily