OZ Devičany

2% z dane

Tlačivo na poukázanie 2% z dane nájdete tu.
Ďakujeme.
OZ Devičany