Mesačný archív: November 2013

Primášovo srdce

Dňa 26.10.2013 sa náš devičiansky spevokol ev. a.v. cirkvi spolu so spriateleným spevokolom z Krpelian zúčastnil podujatia pod názvom “Primášovo srdce v turčianskej záhradke” v Slovenskom komornom divadle v Martine venované nedožitým 70. narodeninám a pamiatke Ing. Dušana Tumu, ktorý bol skvelým muzikantom, učiteľom…
Ďakujeme, že sme boli medzi tými, ktorí mohli vzdať hold jeho práci.

Fotografie z akcie na stránke Združenia turčianskych muzikantov:
http://www.ztum.sk/?page_id=11&album=all&gallery=20

Faktúra oplotenie cintorína

Faktura č. 5/2013 k Zmluve o dielo – cintorin
Cena: 19 998 eur
Dátum splatnosti: 11.11.2013
Dátum úhrady: 29.10.2013

Faktura Cintorin
Faktura Cintorin
faktura cintorin.PDF
1.3 MB
284 Downloads
Detaily